Dự án The Hiramatsu Hotels & Resorts

Dự án The Hiramatsu Hotels & Resorts

Thông tin chi tiết

HIRAMATSU KHÁCH SẠN- là một khách sạn được và nhà hàng với hơn 40 năm lịch sử Dự án đã lựa chọn sen tắm và vòi chậu thuộc bộ sưu tập Yori Sutto

Thông tin dự án

HIRAMATSU KHÁCH SẠN- là một khách sạn được và nhà hàng với hơn 40 năm lịch sử Dự án đã lựa chọn sen tắm và vòi chậu thuộc bộ sưu tập Yori Sutto